Coaching

 

Coaching richt zich op het vinden van een balans tussen denken, voelen en doen. Gedrag zie ik als een uiterlijke weergave van innerlijke drijfveren, waarden, normen en overtuigingen. 
Je doet wat je denkt en voelt.
Wat je denkt en voelt is niet altijd zichtbaar of duidelijk voor anderen. Dat levert wel eens onduidelijkheden, ruzie of conflicten op, met jezelf of met anderen.
Als coach prikkel ik je om naar boven en naar buiten te halen wat je beweegt.

Trainingen

 

Mindmappen

"Een mindmap is een visueel diagram dat gebruikt wordt om informatie vast te leggen en te organiseren op een manier die past bij hoe onze hersenen van nature werken".

Uit ervaring heb ik geleerd, dat creatieve, beeldende denkers baat hebben bij het maken van mindmaps.